مهاجرت به وزارت اقتصاد راهگشای بن بست سازمان ثبت اسناد
گزارش|
امنیت مالی در یک جامعه زمانی تحقق پیدا می‌کند که همه افراد جامعه به این اطمینان رسیده باشند که هیچ کسی در هیچ شرایطی، مالکیت دارایی‌های خود را از دست نمی‌دهد. زمانی که این امنیت خاطر در هر کشوری ایجاد شود؛ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز در آن کشور رشد خواهد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار