معرفی برگزیدگان چهل‌و‌یکمین جایزه کتاب سال و سی و‌یکمین جایزه جهانی کتاب سال
آثار برگزیده و شایسته تقدیر چهل‌ویکمین جایزه کتاب سال و سی ویکمین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، همزمان با آیین پایانی این جوایز معرفی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار