رئیسی در اختتامیه جایزه کتاب سال: روشنفکران از جامعه در مقابل تهاجم فرهنگی صیانت کنند
رئیس جمهور در مراسم اهدای جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران گفت: انتظار از روشنفکران جامعه آن است که در جایگاه رصدکننده مسائل اجتماعی و آسیب‌های فکری و اخلاقی جامعه قرار گیرند، به موقع متوجه شوند و به موقع هشدار دهند، از جامعه در مقابل تهاجم فرهنگی صیانت کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار