مدیرعامل توانیر: پایداری شبکه برق تا ٧ سال آینده نیازمند ١١٦همت سرمایه‌گذاری است
در نشست مدیران عامل شرکت‌های نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال؛
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به نقش اساسی شرکت‌های نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال در شرایط ناترازی، پایداری شبکه طی ٧ سال آینده را نیازمند ١١٦ همت سرمایه گذاری عنوان کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار