صدور ۱.۴ میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها/ مجوزهای بر زمین مانده خودکار صادرمی‌شود
وزیر اقتصاد با بیان این که یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانسته‌اند مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی مجوز‌ها دریافت کنند در مورد سامانه مودیان گفت از ۱۵ بهمن صدر خودکار مجوزهای بر زمین مانده آغاز شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار