ابلاغ شیوه‌نامه تمدید و ابطال مجوز‌های تاسیس در صنعت دام و طیور
در نشست کارگروه شورای گفتگو به منظور حل چالش صنعت دام و طیور، تهیه و نهایی‌سازی شیوه‌نامه تمدید و ابطال مجوز‌های تاسیس، ظرف یک ماه آینده، مورد تاکید قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار