ترکیه: سکوت دنیا در قبال غزه همدستی در نسل‌کشی است
وزیر امور خارجه ترکیه درباره سکوت دنیا در قبال اتفاقاتی که در جنگ غزه در حال وقوع است هشدار داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار