طرح خط انتقال آب به شهر آغاجاری در مدار آبرسانی قرار گرفت
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از بهره برداری طرح تجهیز چاه و اجرای خط انتقال آب آشامیدنی شهر آغاجاری با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار