رونمایی از نرم‌افزار نظام مدیریت عملکرد سازمانی در شرکت پایانه‌های نفتی
مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: با هدف تحقق اهداف و عوامل کلیدی موفقیت سازمانی و بهبود کیفیت در تصمیم‌گیری‌ها، از نرم‌افزار استقرار و اجرای سامانه پایش اهداف راهبردی و ارزیابی عملکرد سازمانی در شرکت پایانه‌های نفتی رونمایی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار