رشد نسبی کیفیت آثار ارائه شده به جشنواره/ جوانان مستعد و خوشفکر راهی جشنواره پژواک رادیو شدند
داور سومین جشنواره پژواک رادیو مطرح کرد:
یکی از داور سومین جشنواره پژواک رادیو با اعلام رشد کیفی آثار ارائه شده به جشنواره تاکید کرد: به آینده برنامه سازی رادیو در قالب مستند باید امیدوار بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار