برای نخستین بار در مازندران پیوند استخوان از جسد به یک بیمار انجام شد
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل:
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: خوشبختانه موفق شدیم برای نخستین بار در مازندران پیوند استخوان از جسد به یک بیمار را روی یک بیمار خانم ۵۴ ساله در بیمارستان شهید بهشتی انجام دهیم.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار