رشد اقتصادی سال 90 و متوسط درآمد ایرانیان
از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد؛
رئیس مرکز آمار ایران با اعلام متوسط درآمد سالیانه خانوار شهری و روستایی براساس جدیدترین بررسی‌ها، خبر داد: رشد اقتصادی سال 90 بدون نفت 4.67 درصد و با نفت 5.2 درصد بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار