نرخ تورم بیش از 40 درصد بوده است
مرکز آمار ایران:
مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد نرخ تورم اسفند ماه 91 نسبت به سال ماقبل آن بیش از 40 درصد بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار