درخت پرسایه موسیقی ما اینک بر زمین آرمیده است
پیام تسلیت رئیس انجمن موسیقی ایران در پی درگذشت جلیل شهناز؛
تار در دستان استاد شهناز معنا و جایگاهی دیگر یافت و موسیقی ایران بخشی از درخشان‌ترین آثار دوره‌های خود را با درخشش استاد شهناز تجربه کرد...».
ارسال نظرات
آخرین اخبار