بررسی چگونگی اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس
روابط عمومی پژوهش های مجلس:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی پژوهشی نظارت بر اجرای قانون بهبود مستمر فضای محیط کسب و کار را بررسی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار