راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۳، روز عزت ملت ایران، ذلت دشمنان انقلاب و استکبار جهانی
خجسته در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو» مطرح کرد
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۳ روز عزت ملت ایران و ذلت دشمنان نقلاب و استکبار جهانی خواهد بود و ملت ایران در این روز به استکبار سیلی خواهند زد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار