فرصت دو ساله ایران به پاکستان برای تکمیل خط لوله صلح
یک روزنامه پاکستانی اعلام کرد که دولت ایران به پاکستان دو سال دیگر فرصت داده است که پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان تا دو سال آینده تکمیل کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار