بچه‌هایمان را به تلویزیون نسپاریم!/ عمو پورنگ در چهار ضلعی عاشقانه
به تصویر کشیدن خط داستانی عاشقانه، آن هم با چهار ضلع در برنامه‌ای متأسفانه پربیننده، با مخاطب هدف کودک و نوجوان و آن هم در ماه تقوا یعنی ماه مبارک رمضان چه توجیهی دارد؟
ارسال نظرات
آخرین اخبار