بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه تذکر داد 
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته با شناسایی ۱۳۰۰ فقره بیمه نامه خارج از ظرفیت نگهداری برای رعایت حدنصاب مذکور، به شرکت های بیمه تذکر داده است. 
ارسال نظرات
آخرین اخبار