سازمان بنادر و دریانوردی و پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی تفاهم نامه همکاری امضا کردند
تفاهم نامه همکاری مشترک علمی، پژوهشی و تخصصی بین سازمان بنادر و دریانوردی و پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی منعقد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار