بحرین ۳ شهروند دیگر را هم سلب تابعیت کرد/ ۱۵ سال زندان برای ۲ نفر
دستگاه قضایی بحرین تابعیت ۳ شهروند دیگر این کشور را لغو کرد و دو تن را به سه تا ۱۵ سال زندان محکوم کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار