روس‌ها حتی فاضلاب پوتین را جمع‌آوری می‌کنند!/ از «ژن خدا» تا «دیجیتال دراگز»؛ «بیوتروریسم انتحاری» چیست؟
کرمی در گفت‌وگوی مشروح با خبرگزاری دانشجو مطرح کرد
اخیراً چیزی درست شده برای عملیات انتحاری بیوتروریستی. ویروس را وارد بدن فرد انتحاری می‌کنند؛ او به مراکز جمعیتی هدف می‌رود و افراد کثیری را آلوده می‌کند و خودش می‌میرد.