سروده جدید امیری‌اسفندقه در سوگ آل‌الله
مرتضی امیری اسفندقه در مثنوی خود راجع به اربعین، هم به بعد عزاداری و سوگواری این آیین پرداخته و هم وجه عرفانی آن را مطرح کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار