درخواست عفو افشاگر اسناد محرمانه آمریکا از اوباما
افشاگر اسناد طبقه‌بندی شده آمریکا که به ۳۵ سال زندان محکوم شده پیش از پایان دولت اوباما درخواست عفو کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار