جایزه صدها میلیاردی دولت به بانك‌هاي «بی‌کفایت» دولتي
به غير از دو بانك تخصصي كوچك كه مجبور به مراوده ارزي بوده‌اند، همه بانك‌هاي بزرگ دولتي وضعيتي پايين‌تر از استانداردهاي حداقلي بانك مركزي دارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار