اولین اثر تلخ فرمان ترامپ بر علیه مهاجران
نتایج یک مطالعه نشان داد محدودیت‌های سفر که از سوی دونالد ترامپ برای ۷ کشور مسلمان اعمال شد، مسافران دیگر کشورها را نیز از سفر به آمریکا باز داشت، تنها در روز لغو این فرمان رزروهای ایرانی‌ها ۳.۴ درصد از سال گذشته بیشتر بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار