شبکه‌های اجتماعی و بانکداری نوین
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: شبکه های اجتماعی با ورود خود به فعالیت های بانکی، نظام بانکی را مجاب کرده اند که به بازتعریف راهبردهای خود اقدام کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار