احیاء لیالی قدر در دانشگاه کرستان
مراسم احیاء لیالی نوزدهم و بیست و یکم قدر در مسجد دانشگاه کردستان برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار