نخست وزیر عراق و شاه اردن دیدار کردند
نخست وزیر عراق و شاه اردن در عمان دیدار کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار