دانشجویان عدالتخواه شیرازی به سه ماه حبس تعزیری محکوم شدند
رای صادر شد
دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی، به همراه دوستان عدالتخواه خود به سه ماه حبس تعزیری (دوسال معلق) و پنج سال ممنوعیت هرگونه فعالیت سیاسی، محکوم شدند.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار