بستن فضای انتقاد کار بادنجان دور قاب‌چین‌هاست/ مخالفت با برگزاری جشن «دکتر سلام» ناشی از تبلیغاتی بودن آزادی مطبوعات در دولت روحانی است
سعیدی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: همه می دانند آزادی مطبوعاتی در دولت روحانی کاملا تبلیغاتی بوده و در عمل تاکنون محقق نشده. اگر مجوزی به رسانه ها داده نشود بخاطر اهداف سیاسی است و مجموعه دکتر سلام نیز ...
ارسال نظرات
آخرین اخبار