خوابگاه‌های دانشگاه قم یک سطح ارتقا پیدا کردند/ نوسازی از اقدامات انجام شده در سراهای دانشجویی
معاون دانشجویی دانشگاه قم:
معاون دانشجویی دانشگاه قم گفت: ارتقای سطح خوابگاه‌های شهید میرباقری و شهید گل آور از سطح ۵ به سطح ۴ رسیده و سرای دانشجویی معصومیه از سطح ۴ به ۳ بر اساس معیار‌های صندوق رفاه در حال اجراست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار