سفره عدالت و سهم گربه‌های اشرافی!
یادداشت/ محمد صرفی
در سفره‌ای که بر زمین عدالت و شفافیت پهن باشد، بطری شیری که باید به کودکان برسد، سهم گربه‌های‌ اشرافی نمی‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار