خلیج فارس باید برای تجارت آبراهی همه کشور‌ها امن باشد
روحانی در گفتگو با شبکه NBC آمریکا:
رئیس جمهور گفت: اگر قرار است خلیج فارس برای تجارت آبراهی امن باشد، باید برای همه باشد. این نه یک تهدید، بلکه یک حقیقت تاریخی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار