طرح پایش ارتقای سلامت برای دانشجویان ورودی دانشگاه فردوسی برگزار می‌شود
رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی:
رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی گفت: مطابق سال‌های قبل طرح پایش برای سنجش و ارتقای سلامت برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار