اطلاع دقیقی از کالا‌ها نیست تا بتوان بر مبنای آن بازار را تنظیم کرد/ سامانه جامع تجارت، اطلاعات را به صورت شفاف در اختیار مسئولان می‌گذارد
کارشناس اقتصادی در گفتگو با دانشجو:
محسن فرخنده‌ای گفت: هدف نهایی سامانه جامع تجارت علاوه بر اینکه زنجیره رسمی تامین کالا را شفاف خواهد کرد تا از این طریق زنجیره غیررسمی شناسایی شود، کلیه اسناد تولید شده در دستگاه‌های مختلف در امر تجارت را نیز، الکترونیکی خواهد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار