جشنواره رویش دانشگاهی در دانشگاه الزهرا(س) برگزار می‎شود
با تقدیر از دستاوردهای کانون‌های فرهنگی؛
جشنواره رویش دانشگاهی با تقدیر از دستاوردهای کانون‌های فرهنگی امروز در دانشگاه الزهرا (س) برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار