گاردین اسناد شکنجه در زندان‌های سعودی را افشا کرد
روزنامه «گاردین» در گزارشی اختصاصی در مورد وضعیت زندان‌ها در عربستان سعودی، نوشته است که یک گزارش محرمانه که برای پادشاه سعودی تهیه شده، وجود شکنجه در زندان‌های سعودی را اثبات می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار