عبور رزم‎ناو آمریکایی از خط قرمز چین
یک فروند ناوشکن آمریکایی به اسم برخورداری از حق آزادی کشتی‏رانی، حریم آبی پکن در اطراف جزایر مورد مناقشه دریای چین جنوبی را نقض کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار