وصول ۱۲ هزار میلیارد تومان از مالیات اولی‌ها در سال ۹۷
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در سال ۹۷ با بررسی تراکنش‌های بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی که یک بار هم مالیات نداده بودند وصول شد.
ارسال نظرات