امنیت غذایی یا مزیت اقتصادی؟ / قانون تمرکز؛ ابزار رونق تولید کشاورزی
به مناسبت روز جهاد کشاورزی؛
در مقطعی با این حرف که خرید محصولات از بیرون ارزان‌تر تمام می‌شود و تولید در داخل صرفه‌ی اقتصادی ندارد، روند خودکفایی دچار ضربه شد. این در حالی است که رهبرانقلاب فرمودند اقتدار و آبروی کشور در «خودکفایی» است و باید نیازهای مهم کشور را خودمان تولید و تأمین کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار