شیخ ابراهیم زکزاکی نیجریه را به مقصد هندوستان ترک کرد
رهبر جنبش اسلامی نیجریه با مجوز دادگاه عالی کادونا برای درمان به همراه همسرش عازم هندوستان شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار