همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی دوم شهریور در دانشگاه بوعلی همدان برگزار می‌شود
به مناسبت روز بزرگداشت بوعلی سینا؛
همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی به مناسبت روز بزرگداشت بوعلی سینا، دوم شهریور در دانشگاه بوعلی برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار