۲۰۰۰ بیمار در فعالیت گروه جهادی دانشجویان علوم پزشکی زنجان درمان شدند
به مدت ۱۰ روز؛
اردوی جهادی گروه پرواز خاکی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ۹ روستای شهرستان‌های خدابنده و بزینه رود برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار