کانون‌های فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعتصاب کردند
با صدور نامه‌ای؛
کانون‌های فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با انتشار نامه اعتراضی به دلیل وضعیت نادرست حمایت دانشگاه از آن‌ها دست به اعتصاب زدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار