اصول شهرسازی در برخی پروژه‌های مسکن مهر رعایت نشده است
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی:
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برخی از ساخت و ساز‌های صورت گرفته در پروژه مسکن مهر ایرادات اصول شهرسازی را رعایت نکرده‌اند، گفت: برای بازنگری طرح تفصیلی تهران ابتدا باید مشکلات طرح و مغایرت آن با طرح جامع احصاء شود، سپس بازنگری صورت گیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار