سرلشکر سلامی: دستگیری سرشبکه کانال آمدنیوز هراس را در دل دشمنان ایران اسلامی انداخت
در چهارمین همایش جامعه اطلاعاتی سپاه؛
فرمانده کل سپاه دستگیری سرشبکه کانال آمدنیوز را محصول یک برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه دانست که امید و امنیت را بیش از پیش در دل مردم زنده کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار