موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام خرید مسکن
مدیرعامل بانک مسکن از موافقت بانک مرکزی برای افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم و تعمیر خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار