سردار سلیمانی: رویکرد جدید بسیج، مدیریت جهادی، برنامه ریزی بومی و نظارت پیامدسنجی است
در چهارمین جشنواره سراسری مالک اشتر بسیج:
رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت:بیانیه گام دوم انقلاب در پیش راه ما قرار گرفته است که سند بالادستی ما در دوره جدید خواهد بود، این سند رویکرد‌های جدید بسیج را در قالب سیاست‌ها و اقدامات اساسی مشخص و تضمین می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار