معادل ۵ فاز پارس جنوبی در تهران گاز می‌سوزد
مدیر پروژه ستاره خلیج فارس:
دوستی مدیر پروژه ستاره خلیج فارس با اشاره به نقش مصرف گاز در آلودگی هوای تهران گفت: آلودگی گاز هم قابل توجه است. ما در شهر تهران معادل ۵ فاز پارس جنوبی گاز می‌سوزانیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار